Vai es vaļēju mana produkta autortiesības pēc tā pārdošanas?

Vai es vaļēju mana produkta autortiesības pēc tā pārdošanas?

. Jūs saglabājat savas autortiesības, ja vien nav norādīts citādi. Tas, ko jūs faktiski pārdodat, ir a neekskluzīva, nav nododama licence kas tiek piešķirts Klientam, kas pērk jūsu produktu. Lūdzu, skatiet Galalietotāja licences un dalības līgums lai saņemtu sīkāku informāciju.