Citi militārie 3D modeļi

3D modeļi » Militārie 3D modeļi » Citi Militārie

Parādot visas 5 rezultātus

Citi militārie 3D modeļi Flatpyramid.

Militārais ir kolektīvs jēdziens, ko saprot kā visu bruņoto piespiedu līdzekļu kopumu, kas ir pieejams valsts un citiem starptautiskās politikas priekšmetiem, lai realizētu savus ārējos un iekšējos politiskos mērķus.

Plašā nozīmē militārā vara ir starptautisko attiecību subjekta spēja ietekmēt citus priekšmetus un starptautisko situāciju, demonstrējot militārās spējas (netieši) vai izmantojot bruņotas vardarbības līdzekļu arsenālu. To var izmantot gan sabiedrības (cilvēku, valsts uc) aizsardzībai, gan tās politiskās gribas projektēšanai ārpus tās; gan tiešas iesaistīšanās, gan potenciāla draudu veidā.

Militārie spēki apvieno bruņotos spēkus, citas valsts institūcijas un militāras organizācijas, ko izveidojušas valsts vai politiskās partijas un sociālās kustības. Uzkrājot visu valsts politisko, ekonomisko, tehnisko, sociālo un garīgo potenciālu, tā ir sarežģīti strukturēta sistēma, kurā militārajām organizācijām un valsts institūcijām ir saiknes stiprināšana.

Citi militāro 3D modeļu failu formāti: 3ds max x lwo ma mb obj