CAD 3d modeļi

3D modeļi » CAD 3d modeļi

Parādot visas 2 rezultātus

CAD platformas tiek izmantotas, strādājot ar rasējumiem, diagrammām un sarakstiem, kas saistīti ar konstrukciju un dizaina dizainu. Attīstība elektroniskā formātā ļauj veikt izmaiņas, kas neietekmēs izkārtojumu, jo drukāšanas laikā būs redzama tikai pēdējā opcija. Priekšrocība ir produktivitātes pieaugums, jo, kamēr ir automatizēts darbs, persona var veikt nākamo soli, paātrinot uzdevuma laiku. Izstrādāto diagrammu, dokumentu un modeļu kvalitāte ir augsta, jo pieredzējuši speciālisti atkārtoti ir pilnveidojuši automātiskās izpildes procesu.

CAD faila formātā ir daudz dažādu 3D modeļu Flatpyramid, jo īpaši arhitektūras modeļos.