3D upes modeļi

Parādot visas 2 rezultātus

3D upes ainas arhitektūras 3d modelēšanai.

Upe ir dabiska ūdens plūsma ar lielu dabisko plūsmu pa kanālu (tā dabisko padziļināšanos) no avota līdz mutei un no tās baseina ieplūst virszemes un pazemes plūsmā.

Ūdens tajā parasti tiek savākts no virsmas noteces, ko izraisa nokrišņi no noteiktā apgabala, ko ierobežo ūdens sateces baseins, kā arī no citiem avotiem, piemēram, gruntsūdens rezervēm, mitrumam, kas glabājas dabīgā ledā (ledus kušanas procesā) un sniega segums.

Katrā upē izceļas tās izcelsmes vieta - sateces avots un vieta (sekcija) ar jūru, ezeru vai saplūšanu ar citu upi - muti.

Tās tieši ieplūst okeānos, jūrās, ezeros vai pazūd smiltīs, un purvi sauc par galveno; ieplūst galvenajās - pietekās.

Zemes virsma ar šādu sistēmu savāc ūdeņus un sauc par baseinu. Baseina zona kopā ar zemes garozas augšējiem slāņiem ietver šo upju sistēmu, un tā ir atdalīta no citām upju sistēmām.