3D upes modeļi

Parādot visas 2 rezultātus

3D upes ainas arhitektūras 3d modelēšanai.

Upe ir dabiska ūdens plūsma ar lielu dabisko plūsmu pa kanālu (tā dabisko padziļināšanos) no avota līdz mutei un no tās baseina ieplūst virszemes un pazemes plūsmā.

Ūdens tajā parasti tiek savākts no virsmas noteces, ko izraisa nokrišņi no noteiktā apgabala, ko ierobežo ūdens sateces baseins, kā arī no citiem avotiem, piemēram, gruntsūdens rezervēm, mitrumam, kas glabājas dabīgā ledā (ledus kušanas procesā) un sniega segums.

Katrā upē izšķir tās rašanās vietu - ietekas ar jūru, ezeru vai satekas ar citu upi - grīvu avotu un vietu (sekciju).

Tie tieši ieplūst okeānos, jūrās, ezeros vai pazuduši smiltīs un purvos tiek saukti par galvenajiem; ieplūst galvenajās - pietekās.

Zemes virsma ar šādu sistēmu savāc ūdeņus, un to sauc par baseinu. Baseina apgabals kopā ar zemes garozas augšējiem slāņiem ietver šo upju sistēmu un ir atdalīts no citām upju sistēmām ar ūdensšķirtnēm.