Publiskās telpas 3D modeļi

Rāda 1-24 no 728 rezultātu

3D publisko telpu un citu arhitektūras struktūru modeļi.

Publiskā telpa - cilvēku potenciālās atrašanās vietas teritorija vai telpa. Tas tiek noteikts, lai regulētu civiltiesiskās attiecības, kas rodas ārpus privātām telpām, kur juridiskais statuss un pati atsevišķu pilsoņu atrašanas iespēja ir ierobežota, pamatojoties uz vispārēju likumu un uz likumiem balstītām privātajām normām.

Vienas un tās pašas valsts ietvaros publiskas vietas zīmes nav universālas un tiek noteiktas īpašu likumu un noteikumu kontekstā. Šos precizējumus - kā izsmeļošu uzskaitījumu - parasti nosaka likumu izstrādātājs savas kompetences ietvaros, respektīvi, uzdevumu klāsts, kuru regulēšana ietver atbilstošu aktu. Vietējo pašvaldību aktos noteiktā publisko vietu zīmju (sarakstu) juridiskā nozīme ir ierobežota līdz tās teritoriālās un administratīvās kompetences robežām ar valsts likumu beznosacījuma likumu pār vietējām normām.

Sabiedrisko vietu tipoloģija dažādās valstīs nav vienāda, jo atšķiras to vietējie likumi. Tajā pašā laikā dažāda veida sabiedriskās vietas dažādās valstīs var attiekties uz dažādām prasībām, ierobežojumiem un aizliegumiem.