Publiskās telpas 3D modeļi

Rāda 1-24 no 728 rezultātu

3D publisko telpu un citu arhitektūras struktūru modeļi.

Publiskā telpa - cilvēku potenciālās atrašanās vietas teritorija vai telpa. Tā ir noteikta, lai regulētu civilās tiesiskās attiecības, kas rodas ārpus privātām telpām, kur juridisko statusu un iespēju atrast atsevišķus pilsoņus ierobežo vispārējās tiesības un privātās privātās normas.

Viena un tā paša stāvokļa ietvaros publiskās vietas pazīmes nav universālas un ir noteiktas konkrētu normatīvo aktu kontekstā. Šie skaidrojumi - parasti izsmeļošas uzskaites formā - ir attiecīgi viņa kompetencē esošā noteikumu izstrādātāja, uzdevumu klāsta, kura regulēšana ir saistīta ar attiecīgo aktu. Vietējo pašvaldību aktos definēto publisko vietu zīmju (sarakstu) juridiskā nozīme aprobežojas ar tās teritoriālās un administratīvās kompetences robežām, ar beznosacījumu valsts likumu noteikumiem par vietējām normām.

Sabiedrisko vietu tipoloģija dažādās valstīs nav vienāda, jo atšķiras to vietējie likumi. Tajā pašā laikā dažāda veida sabiedriskās vietas dažādās valstīs var attiekties uz dažādām prasībām, ierobežojumiem un aizliegumiem.