Citas arhitektūras struktūras 3D modeļi

3D modeļi » Arhitektūra 3D modeļi » Struktūras » Struktūru stils » Citas arhitektūras struktūras

Parādot visas 24 rezultātus

Arhitektūras struktūras 3d modeļi

Arhitektūra - kopumā nozīmē zinātni un mākslu par celtniecību, ēku un citu arhitektūras struktūru projektēšanu, kā arī ēku un būvju kopumu, kas rada telpisku vidi cilvēka dzīvībai un darbībai. Arhitektūra rada materiāli organizētu vidi, kas cilvēkiem nepieciešama viņu dzīvei un aktivitātēm, atbilstoši viņu vēlmēm, kā arī mūsdienu tehniskajām iespējām un estētiskajiem uzskatiem. Objektu funkcionālās (mērķis, lietderība), tehniskās (izturība, izturība) un estētiskās (skaistuma) īpašības arhitektūrā ir savstarpēji saistītas.

Arhitektūras darbi bieži tiek uztverti kā mākslas darbi, kā kultūras vai politiskie simboli. Vēsturiskās civilizācijas raksturo to arhitektūras sasniegumi.

Darbs ar kosmosu ir apdzīvotas vietas organizēšana kopumā. Tas tika piešķirts atsevišķā virzienā - pilsētas attīstībā, kas aptver sociālekonomisko, būvniecības un tehnisko, arhitektūras un mākslas, sanitāri higiēnisko problēmu kompleksu. Tā paša iemesla dēļ ir grūti pareizi novērtēt arhitektūras struktūru, nezinot pilsētas plānojumu.

Viena no augstākajām starptautiskajām balvām arhitektūras jomā ir Pritzker balva, kas katru gadu tiek piešķirta par izcilākajiem sasniegumiem arhitektūras jomā.

Ar Starptautiskās Arhitektu savienības (ISA) Divdesmitās Ģenerālās asamblejas lēmumu, kas notika Barselonā 1996. gadā, katru gadu oktobra pirmajā pirmdienā, tiek atzīmēti starptautiski arhitektu un arhitektūras šedevru pazinēju profesionālie svētki - Pasaules arhitektūras diena.

Kā mākslas forma arhitektūra nonāk garīgās un materiālās kultūras sfērā. Atšķirībā no utilitāras konstrukcijas un estētiskās darbības (piemēram, vides harmonizēšanas), piemēram, dizains, arhitektūra kā māksla risina mākslas un attēla problēmas, tas ir, tas izpaužas cilvēka priekšstatos par telpu un laiku un cilvēka vieta apkārtējā pasaulē.

Protams, arhitektūra ir atradusi arī 3D modelēšanas pasaules piekritējus. Tāpēc jūs varat atrast daudz ēku un citu arhitektūras struktūru 3D modeļus Flatpyramid.